Kategorie
Blog

Roślinożerca kontra mięsożerca. Co mówią badania naukowe?

Będzie tym razem dłużej, gdyż chciałam jak najdokładniej i możliwie szeroko pod różnym kątem omówić ten temat. Zebrałam w tym celu to, co w moim odczuciu najistotniejsze, choć oczywiście chętnych zgłębić bardziej temat, odsyłam do licznych publikacji. Oparłam się tu na wynikach niektórych badań naukowych, którymi można się kierować i zgodnie z nimi postępować. W następnym wpisie zaś poruszę inną drogę, tę związaną ze światem energii, wiary oraz tego, czy siłą woli możemy transformować to, co niezdrowe w… zdrowe (będzie to wersja dla tych, którzy już wiedzą i widzą więcej, funkcjonując w innym, nowym paradygmacie doświadczania życia, jak również dla tych, którzy chcieliby kroczyć taką ścieżką).

Dziś zatem będzie bliżej ziemi, tej widocznej i znanej nam wszystkim materii 🙂